معیشتی آذر 99 کی واریز می شود

مبلغ و تاریخ واریز یارانه معیشتی آذر 99 اعلام شد
اخبار

مبلغ و تاریخ واریز یارانه معیشتی آذر 99 اعلام شد


سازمان هدفمندی یارانه ها زمان واریز سیزدهمین مرحله یارانه معیشتی و بسته کمک معیشتی که در آذر 99 واریز می شود را با مبلغ آن اعلام کرد….