نقل و انتقالات

احتمال حضور سردار آزمون در تیم ناپولی فصل 99 - 1400
ورزشی

احتمال حضور سردار آزمون در تیم ناپولی فصل 99 – 1400


با تو به درخشش سردار آزمون تیم ناپولی او را زیر نظر گرفته تا شاید بعد از اتمام لیگ فوتبال، به ناپولی منتقل شود. سردار آزمون زیر…