متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو و وضعیت واتساپ و اینستا

دوستانی که می خواهید متن های کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو و وضعیت واتساپ و اینستا بذارید در این مطلب می توانید جدیدترین جملات مفهومی و عاشقانه و انگیزشی را بردارید.

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو و وضعیت واتساپ و اینستا

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه

شاید گذاشتن یک عکس ساده و بدون بیو خیلی جالب نباشد، اما اگر میخواهید متن های زیبا و مفهومی عاشقانه و یا انگیزشی برای بیو، وضعیت واتساپ و اینستاگرام بگذارید ما در این مطلب تعدادی از جدیدترین متن های کوتاه را به همراه پروفیل زیبا گردآوری کردیم

𝐼 𝑤𝑖𝑠𝒉 𝑡𝒉𝑒 “𝐽𝑒𝑟𝑘 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 𝑑𝑎𝑦” 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑠𝑜
𝑤𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑙𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑔𝑟𝑎𝑡𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑠𝑜𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒

کاش تو تقویم روزنامرد داشتیم، تا بشه به بعضیا تبریک بگیم…!

********************************************

нιs vc cαℓмs мε αs ιғ тнεяε’s ησ σтнεя ραιηкιℓℓεяs ιη тнε υηιvεяsε (http://t.me/coupls) ⭑
صداش جوری آرومم کرده که گور بابای
هرچی مسکنه 💙

********************************************

Don’t Say I’m Busy
Say my Heart iS busy…!
نگو سرم شلوغه، بگو دلم شلوغه . .

********************************************

𝗦𝗢𝗠𝗘 𝗣𝗘𝗢𝗣𝗟𝗘
ᴘʀᴇᴛᴇɴᴅ ᴛᴏ ʙᴇ sɪᴍᴘʟᴇ; ᴅᴏɴ’ᴛ ᴛʀᴜsᴛ
بعضیا سادگیشونم از روی زرنگیشونه،
اعتماد نکن !

********************************************

𝒲𝒾𝓉𝒽ℴ𝓊𝓉 𝒴ℴ𝓊 ℰ𝓋ℯ𝓇𝓎𝓌𝒽ℯ𝓇ℯ ℐ𝓈 𝒩ℴ𝓉𝒽𝒾𝓃𝓰
ℬ𝓊𝓉 ℋℯ𝓁𝓁 ℱℴ𝓇 ℳℯ..🥂
بدون تـــو جهانم «الف » ندارد•

********************************************

𝗜 𝗪𝗔𝗦 𝗧𝗢𝗢 𝗠𝗨𝗖𝗛 𝗙𝗢𝗥 𝗨
ɪ ʀᴇᴀʟɪᴢᴇᴅ ᴛʜɪs ғʀᴏᴍ ᴜʀ sᴇʟᴇᴄᴛɪᴏɴs
از سرتم زیادی بودم
اینو از انتخابای بعدیت فهمیدم…!

********************************************

ɢʀᴏᴡɪɴɢ ᴜᴘ ʜᴀs ᴅɪʀᴇᴄᴛ ʀᴇʟᴀᴛɪᴏɴ ᴡɪᴛʜ
𝗚𝗥𝗢𝗪𝗜𝗡𝗚 𝗨𝗥 𝗗𝗥𝗘𝗔𝗠𝗦…🍕🌿

بزرگ شدنِ آدما با بزرگ شدنِ آرزوهاشون
رابطهـ ی مستقیم داره…!

متن انگلیسی در مورد تنهایی

𝑆𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠 “𝑙𝑜𝑛𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠” 𝑀𝑒𝑎𝑛𝑠 𝑇𝒉𝑎𝑡
𝑀𝑎𝑛𝑦 𝑃𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 𝐴𝑟𝑒𝑛’𝑡 𝑌𝑜𝑢𝑟 𝑆𝑖𝑧𝑒

گاهی “تنهایی” یعنی خیلیا در “حدت” نیستن !

********************************************

🅨🅞🅤 WERE JUST CREATED
TO BE MINE 🙂
طُ فقط به این دلیل ساخته شدي ك
برا من باشي♥️

********************************************

EVERYTHING IS BEAUTIFUL IN ITS PLACE
𝗟𝗜𝗞𝗘 𝗠𝗘 𝗜𝗡 𝗬𝗢𝗨𝗥 𝗔𝗥𝗠𝗦
هرچیزی در جایش زیباست
[مثلِ من در بغلت…

********************************************

𝒴ℴ𝓊’𝓇ℯ 𝒸ℯ𝓇𝓉𝒶𝒾𝓃𝓁𝓎 𝓂𝓎 𝒸𝒽ℴ𝒾𝒸ℯ
𝒩ℴ𝓉 𝓂𝓎 𝓅ℴ𝓈𝓈𝒾𝒷𝓁ℯ 𝒸𝒽ℴ𝒾𝒸ℯ💛🌻
‌ تـــــو انتخاب منی
نه گزینه‌ی احتمالیِ من:>

********************************************

� 𝗤𝗨𝗘𝗘𝗡
sʜᴏᴜʟᴅ ʙᴇ ғᴏʀ ʜᴇʀ ᴋɪɴɢ;
ɴᴏᴛ ᴛʜᴇ ᴡʜᴏʟᴇ ʀᴏʏᴀʟ ᴄᴏᴜʀᴛ
یه ملکه
بایدمال‌شاهش‌باشه‌نه‌کل‌دربار…!

********************************************

𝑃𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑
𝑖𝑠 𝑤𝑜𝑟𝑠𝑒 𝑡𝒉𝑎𝑛 𝑛𝑜𝑡 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔
بدتر از نفهمی ، اِدعای فهمیدنه . . 🧠‌

********************************************

𝐵𝑒𝑖𝑛𝑔 𝑎 𝐺𝑜𝑜𝑑 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝐼𝑠 𝐿𝑖𝑘𝑒 𝐵𝑒𝑖𝑛𝑔 𝑎
𝑃𝑜𝑜𝑟 𝑂𝑛𝑒; 𝑁𝑜 𝑂𝑛𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒𝑠 𝑌𝑜𝑢

‏خوب بودن مثل فقیر بودنه،
هیچ کس آدم حسابت نمیکنه !

عکس زیبا برای پروفایل

𝗗𝗘𝗔𝗥 𝗛𝗔𝗧𝗘𝗥𝗦
ɪ ʜᴀᴠᴇ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴍᴏʀᴇ ғᴏʀ ᴜ ᴛᴏ ʜᴀᴛᴇ
ᴊᴜsᴛ ʙᴇ ᴘᴀᴛɪᴇɴᴛ.‌‌‌
بدخواهای عزيزم،
من‌خيلى چيزا بيشترى دارم ك ازشون بدتون بياد،
فقط يكم صبور باشين . . !

********************************************

ᴺᴼᵀ ᴱᵛᴱᴿᵞᵀᴴᴵᴺᴳ ᵀᴴᴬᵀ ˢᴴᴵᴺᴱˢ ᴵˢ ᴳᴼᴸᴰ ━──⇆

هر چيزی كه میدرخشه طلا نيست 🙂

********************************************

𝑌𝑜𝑢 𝑀𝑢𝑠𝑡 𝐵𝑒 𝐼𝑛 𝑇𝒉𝑒 𝑃𝑒𝑛𝑡𝒉𝑜𝑢𝑠𝑒
𝑂𝑓 𝑀𝑦 𝐻𝑒𝑎𝑟𝑡..✨

تــــو جات تو شاه نشینِ قلبمه .. 🍃

********************************************

𝐷𝑒𝑙𝑒𝑔𝑎𝑡𝑒 𝑆𝑜𝑚𝑒𝑜𝑛𝑒 𝑇𝑜 𝑃𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒 𝑇𝒉𝑒𝑚,
𝑁𝑜𝑡 𝑇𝑜 𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖𝑛 𝑇𝒉𝑒𝑚༄

‌دِلگَرم کسي باش ك دلگرمیش تو باشی،
نه سرگرمیش!

********************************************

𝒯𝒽ℯ 𝒿ℴ𝓎 ℴ𝒻 𝓉𝒽ℯ 𝓁ℴ𝓋ℯ 𝒶𝓅𝓅ℯ𝒶𝓇𝓈 𝓌𝒽ℯ𝓃 𝓈𝒽ℯ
𝓈𝓊𝒹𝒹ℯ𝓃𝓁𝓎 𝓀𝒾𝓈𝓈ℯ𝓈 𝓎ℴ𝓊𝓇 𝓁𝒾𝓅𝓈

اصلا لِذت عِشق به اونهِ ك یهویی لَباتو بِبوسه..

********************************************

�🅘🅢🅗 🅤🅡 🅗🅔🅐🅡🅣🅢‌
ᴡᴇʀᴇ ᴛʜᴇʀᴇ ғᴏʀ ᴜs ᴀs ᴜsᴜᴀʟ

کاش قَلبِتون بَرایِ ما مَعمولیا هَم جا داشتِه باشه!‌‌‌

********************************************

𝙉𝙤 𝙢𝙖𝙩𝙩𝙚𝙧 𝙝𝙤𝙬 𝙢𝙖𝙣𝙮 𝙩𝙞𝙢𝙚𝙨 𝙞 𝙛𝙖𝙡𝙡
𝙄 𝙬𝙞𝙡𝙡 𝙨𝙩𝙞𝙡𝙡 𝙧𝙞𝙨𝙚𐂂
مهم نیست چند دفعه سقوط کنم،
من بلند خواهم شد

********************************************

�𝗛𝗘 𝗖𝗢𝗟𝗗𝗘𝗦𝗧 𝗣𝗢𝗜𝗡𝗧
ɪs ᴀ ʜᴇᴀʀᴛ ᴡɪᴛʜ ɴᴏ ғᴇᴇʟɪɴɢs
سردترین جايِ دنیا دلِ کسیِه ك
هیچ احساسي نداره !

منبع: منگومگ

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
6 نظرات
قدیمی ترین
تازه‌ترین بیشترین واکنش نشان داده شده(آرا)
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
مهدی
مهدی
7 آذر 1399 23:56

جالب نبوددد😶

مهدی
مهدی
7 آذر 1399 23:56

شوخی کردم جالب بود دمتون گرم مرسی🌹

خانوم پرسپولیسی
خانوم پرسپولیسی
7 آذر 1399 23:58

لطفا یکی یه متن خیلی قشنگ وبامعنی و جالب واسه بیو بگه ممنون

پرس بولیس
پرس بولیس
19 دی 1399 14:20

خوب بود

افتضاح بود
افتضاح بود
4 بهمن 1399 09:53

بد

ایسان بازدار
ایسان بازدار
پاسخ به  افتضاح بود
21 اردیبهشت 1400 20:43

بد بود

6
0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x